Graphic Design

Niveli 1

Graphic Design është një nga aftësitë më të kërkuara në tregun freelance. Bizneset online po shtohen cdo ditë e më tepër dhe bashkë me to dhe nevoja për dizajnera. Në këtë trajnim ne do ju mësojmë si të përdorni Adobe Photoshop dhe Illustrator për të krijuar punime kreative sipas standarteve të industrisë në mënyrë që të merrni lehtësisht punë të reja.

Përmbledhje e trajnimit

SEANCA TË REGJISTRUARA

80 Orë

SEANCA LIVE

40 Orë

TESTE

10+

DETYRA

6

ÇMIMI

$300

Nëpërmjet këtyre njohurive do jeni të aftë të:

Të punoni me programet Adobe

Të kuptoni teorinë e dizajnit dhe të ndiqni trendet

Të krijoni logo unike per marka ose individe

Të krijoni dizajne për business cards, flyera, postera, postime në mediat sociale, etj.

Të bëni edit dhe retouch fotot.

Të ndërtoni një portofol profesional ne Behance, Dribbble, etj

Të punoni si freelancer në platformat e punësimit online si Upwork, Fiverr, People Per Hour, etj

Programi i Trajnimit

Programi i Trajnimit

Introduction to the course
Type of graphics and media
Color modes and resolutions
Why we use Illustrator?
New File/Document Setup
Workspace and Panels
Illustrator zooming, screen modes, navigation and undo & redo
Creating objects using shape tools and color apply
Direct Selection Tools, Copy/Paste options
Lock/Unlock, Hide/Show All
Arrange Function
Lasso Tools and Magic Wand tools

 

Scale, Shear and Transform Again
Rotate and Reflect Options
Clipping Mask and Free Transform Tools
Eyedropper & Gradients
Mesh Tools and Blend Tools
Offset path, Split Into Grid & Compound Path
Ruler, Guides & Alignment
Stroke Panel and Expand
Layer Panel, Transparency Panel and Transform Panel
Pen Tools
Type Tools & Outline
Shape Builder
Art Board Tools
Save File and Export options

 

Project 1 – Flat Character Design
ASSIGNMENT: Design a Flat Character

 

Document Setup for Business Card
Modern Trends and Inspiration
Layout
Creating the Business Card Shapes
Working with text and icons
Save File and Export options
ASSIGNMENT: Design a Business Card
Flyer Modern Treads and Layout
Flyer Design
ASSIGNMENT: Design a Flyer
Banner Design
ASSIGNMENT: Design a Banner
Rollup Banner Design
ASSIGNMENT: Rollup Banner Design

 

Manual and Auto Vector Tracing
ASSIGNMENT: Vector Tracing 3 Images
Logo Design
ASSIGNMENT: Logo Design
New File/Document Setup
Workspace and Panels
Photoshop screen modes, zooming in/out and navigation
Creating objects using Marque Tools
Color Apply in Photoshop
Feather, Expand and Contract
Layer Concept and Usage of Layers
Layer’s re-selection & customization
Merge Layers & Group Layers
Lasso Tools and Polygonal Lasso Tools
Magic Wand Tools
Magnetic Lasso Tools
Quick Selection Tools
Object Selection Tools
Designing a Cartoon Character
ASSIGNMENT: Design a Cartoon Character
Hue and Saturation – How to color a black and white image
Level and Curves
RGB vs CMYK
ASSIGNMENT: Color a Black and White Image
Pen Tools
Brush tools
Pattern Tools
Layers and Blend Mode
Opacity vs Fill
Layer Mask in Depth
Smart Objects
Adjustment Layer
Sharpening Images like a pro
Image Brightening – fixing the lightning
Removing Spot and Bugs from the Skin
Smoothing Skin
Applying Artificial Lipstick
Changing Eye and Hair color
ASSIGNMENT: Retouch an Image
Clipping Path/Removing Background with Pen Tools
Removing background from the hair
Changing Background and Color correction
ASSIGNMENT: Background Remove and Change Background
Background Blur Techniques in Depth
ASSIGNMENT: Blur the Background
Removing Objects using Clone Stamp Tools
Removing Objects using Content Aware Tools
ASSIGNMENT: Blur the Background
Creating a 3D pop out Manipulation
ASSIGNMENT: Image Manipulation
Color Adjustment and Correction in depth
ASSIGNMENT: Color Adjustment and Correction
Water Reflection Effects and Creating Filters
ASSIGNMENT: Water Reflection Filters

Me ne do mësoni edhe AFTËSI TË BUTA!

Sepse ju nevojiten për të shkëlqyer në tregjet e punës Freelance.

Përpos aftesive teknike, do mësoni gjithashtu aftësitë e freelancing , kryesisht këshilla dhe truke si të fitoni punët e para dhe të përgatisni një portofol punësh të denjë për prezantim.

Me ndihmën e mentorëve tanë të cilët janë njëkohësisht dhe freelancera të suksesshëm kemi krijuar një kurs të dedikuar për të mësuar nga bazat e deri ne nivelin ekspert mbi freelancing.

Ne do ju mësojmë se si të gjeni punë të përshtatshme, të shkruani në mënyrën e duhur letrat motivuese dhe si të negocioni për të marrë pagesa më të mira për punën tuaj.

Shumica e klientëve në tregjet freelance komunikojnë në anglisht.

Për t'ju ndihmuar të bëheni më të mirë në komunikim dhe negocim, ne do ju trajnojmë mbi ‘Business English’.

Ne do të fillojmë me bazat e gjuhës angleze dhe do ju mësojmë gjithçka që ju duhet të dini për të komunikuar në mënyrë efektive me klientët tuaj.

Mëso me ne tani!

Fillo udhëtimin drejt karrierës që gjithmonë ke ëndërruar.

Scroll to Top