Web Development

Niveli 1

A jeni kuriozë të mësoni se si të krijoni një faqe interneti? Ne do ju ndjekim përgjatë gjithë procesit: nga mënyra se si të shkruani rreshtin tuaj të parë të kodit deri tek krijimi i faqeve të internetit më komplekse për klientët duke përdorur HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, etj.

Përmbledhje e trajnimit

SEANCA TË REGJISTRUARA

80 Orë

SEANCA LIVE

40 Orë

TESTE

10+

DETYRA

6

ÇMIMI

$300

Nëpërmjet këtyre njohurive do jeni të aftë të:

Të kuptoni si funksionojnë faqet e internetit

Të vendosni domeinin dhe hostin tuaj dhe të krijoni portofolin e Website-ve

Të krijoni faqe interneti biznesi profesionale për korporatat

Të krijoni faqe interneti e-commerce për klientët tuaj ku ata mund të shesin produktet e tyre

Të krijoni faqe interneti për blogje

Të mirëmbani dhe korrigjoni gabimet për faqet ekzistuese në internet

Të merrni njohuri të plota të koncepteve të zhvillimit të uebit për të vendosur të specializoheni më tej në front-end apo back-end.

Programi i Trajnimit

Programi i Trajnimit

Introduction to the course
How to get the most out of this course
Let’s get the setup done
The document structure and doctype
What are HTML tags ?
Tags for handling text
HTML Lists
Link tags
HTML Tables
Image tags
Conventional and Layout HTML tags
HTML Forms
What is Semantic HTML
Semantic tags (header, footer, section, article)
Semantic tags (aside, main, time, details)
HTML5 video/audio
HTML meta tags
HTML special characters
Assignment: Create a small website structure where you will display information about yourself
What is CSS and how CSS works
Ways to select an element to style
Font and Text styling
The Box Model
Changing colors and backgrounds
CSS layout properties
Advance CSS properties
Pseudo Properties
Transitions and Transform
CSS Flexbox and it’s uses
Media Queries and Breakpoints
Making grids with Flexbox to create a full website layout

Assignment: Style the website structure that you build in last weeks assignment

What is Bootstrap why to use it
How to setup Bootstrap for a project
The Bootstrap Grid
Breakpoints
Rows and Columns
Bootstrap Components and Elements
Bootstrap Utilities
Forms
Helpers
What is SASS and how to use it
Variables
Nesting
Modules
Operators
Mixins
Assignment: Recreate your personal website (that you built in assignment of week 1 & 2) with Bootstrap and SASS and share how easy or difficult it is to use Bootstrap and SASS
Introduction to JavaScript
Let’s write some JavaScript code
JavaScript Variables
Arrays in JavaScript
Data types in JavaScript and Truthy/Falsy Values
Operators in JavaScript
if/else and switch statements
The LOOPS and how to use it to write less code
Data Type Methods
Functions, Function Expressions and IIFE
Using Function as parameters and return values and the Scope chain
Closures

 

What is Asynchronous JavaScript and Promises
An Example of Asynchronous JavaScript
Async-Await, API and Ajax
Making AJAX Calls with Fetch and Async-Await
Assignment: Create and tip calculator with the rules from below

 

Introduction to OOP
Objects in JavaScript
Creating Objects Function Constructors
The “this” keyword
 
What’s new in ES6 JavaScript?
Arrow Functions and Default parameters
Arrays in ES6 and Map method and the Rest Parametre
Destructuring
Classes and Subclasses
What is DOM and how does it work?
Manipulating the DOM for the first time
How to select DOM elements in different ways
Changing styles of elements with DOM Manipulation

 

Handling Events
Special Methods for elements while manipulating the DOM
Good practices while handling events
Assignment: Create a small ludo game with JavaScript
Introduction to the terminal and CMD
Basic commands
What is version control
Git and Github
How to use Github fully
What is Node JS and NPM
Setuping Node JS
Basic package install and packages.json file uses
Why you need Node JS to learn modern JS development
What are JavaScript libraries and why you should learn React
Environment setup and Create-React-App
Understanding the files and the architecture of components
Class Vs Functional Components
Nested components
What is JSX and why it is important
How to write Raw JavaScript and CSS in a JSX file
What is props and how to use it
Prop Drilling and Props Destructuring
Lists in React and .map method and the spread operator
Assignment: Create a small React web application with more than 5 sections
State management
Component lifecycle methods
Styled Components
Module based CSS in a Component
Conditional Rendering
PropTypes

 

Why React Hooks?
useState
General rule of hooks
useEffect and Short-Circuit Evaluation
React Router and how to use in a real web application

 

useMemo
useRef
useReducer
useContext and Context API
useCallback
Handling forms with controlled input
Handling forms with useRef
Fetching Data From an API
Using Axios to get data from an API
Creating a custom React hook that fetches data from an API url
What are external libraries and why you should use them
Using tailwind CSS to create a small tours list application
Let’s create a Markdown Blog
Let’s create an eCommerce website with Material UI
Create your own brand new portfolio website from scratch using the topics of the whole course and share it.

Me ne do mësoni edhe AFTËSI TË BUTA!

Sepse ju nevojiten për të shkëlqyer në tregjet e punës Freelance.

Përpos aftesive teknike, do mësoni gjithashtu aftësitë e freelancing , kryesisht këshilla dhe truke si të fitoni punët e para dhe të përgatisni një portofol punësh të denjë për prezantim.

Me ndihmën e mentorëve tanë të cilët janë njëkohësisht dhe freelancera të suksesshëm kemi krijuar një kurs të dedikuar për të mësuar nga bazat e deri ne nivelin ekspert mbi freelancing.

Ne do ju mësojmë se si të gjeni punë të përshtatshme, të shkruani në mënyrën e duhur letrat motivuese dhe si të negocioni për të marrë pagesa më të mira për punën tuaj.

Shumica e klientëve në tregjet freelance komunikojnë në anglisht.

Për t'ju ndihmuar të bëheni më të mirë në komunikim dhe negocim, ne do ju trajnojmë mbi ‘Business English’.

Ne do të fillojmë me bazat e gjuhës angleze dhe do ju mësojmë gjithçka që ju duhet të dini për të komunikuar në mënyrë efektive me klientët tuaj.

Mëso me ne tani!

Fillo udhëtimin drejt karrierës që gjithmonë ke ëndërruar.

Scroll to Top