Web Development

Level 2

A jeni kuriozë të mësoni se si të krijoni një faqe interneti? Ne do ju ndjekim përgjatë gjithë procesit: nga mënyra se si të shkruani rreshtin tuaj të parë të kodit deri tek krijimi i faqeve të internetit më komplekse për klientët duke përdorur HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, etj.

Përmbledhje e trajnimit

SEANCA TË REGJISTRUARA

80 Orë

SEANCA LIVE

40 Orë

TESTE

10+

DETYRA

6

ÇMIMI

$400

Nëpërmjet këtyre njohurive do jeni të aftë të:

Të kuptoni si funksionojnë faqet e internetit

Të vendosni domeinin dhe hostin tuaj dhe të krijoni portofolin e Website-ve

Të krijoni faqe interneti biznesi profesionale për korporatat

Të krijoni faqe interneti e-commerce për klientët tuaj ku ata mund të shesin produktet e tyre

Të krijoni faqe interneti për blogje

Të mirëmbani dhe korrigjoni gabimet për faqet ekzistuese në internet

Të merrni njohuri të plota të koncepteve të zhvillimit të uebit për të vendosur të specializoheni më tej në front-end apo back-end.

Programi i Trajnimit

Programi i Trajnimit

Welcome to the course
What we are going to learn in this course
Things you will need to know to get started
Let’s get the setup done
What is Next JS
Let’s create a Next JS Project
The file structure
Pages and Routing
Dynamic and Error page
Links
Header, Footer, and Layout
Showing components
API Routes
The new fetch system
Single page for our data
What is Strapi
Strapi Setup
Creating our first content type in Strapi
Cloudinary setup for images
Connecting to Strapi API
What we are going to create
Let’s generate the project and trim the files
Project Development Lessons
Advance next JS features
Caching
Images
Optimization
Advance next JS features
Caching
Images
Optimization
Authentication part 1
Authentication part 2
User based content
API customization
Adding content with the API
Editing content with the API
Deleting content with the API
User based API controls
What we are going to create
Let’s generate the project and trim the files
Project Development Lessons
What we are going to create
Let’s generate the project and trim the files
Project Development Lessons
What we learned in the previous chapters
How to practice from previous chapters
Assignment : Create a personal blog where you can share
your development journey
What is Backend Development
Should you be a backend developer?
What you need to know to get started with backend development
Server vs Serverless
What is Firebase
Adding Firebase to our project
Firestore Databases
Fetching a Firestore Collection
Adding Firestore Data
Deleting Firestore Data
Real-Time Collection Data
Updating Documents
Real-Time Document Data
The Firebase CLI
Securing Collection Data
Deploying Firestore Rules
What is WordPress, and Why should you use it?
Installing WordPress
The Dashboard
Installing a Theme
Editors on WordPress
Adding a post
Adding a page
The WordPress built in “Customizer”
Adding a menu
Adding our custom pages
Widgets
Theme Demos
Installing a theme demo
Customizing the demo part 1
Customizing the demo part 2
Finishing up
What are plugins?
Let’s install a plugin
Plugins from WordPress
3rd Party plugins
Contact form 7
Jetpack
WP Mail SMTP
Autoptimize
Shortpixel
What is Elementor and why it’s so popular
Installing Elementor
Elementor’s widgets part 1
Elementor’s widgets part 2
Elementor’s widgets part 3
The Theme Builder
Templates
Custom Header
Custom Footer
Pop Ups
What is dynamic content?
Custom Fields
Custom Post Types
Using custom fields with Elementor
Looping through custom post types
What we are gonna create
Adding the pages
Creating the menu and the header
Creating the footer
Creating the Hero section
About section
Course section
Reviews section
Contact section
Making our site responsive, part – 1
Making our site responsive, part – 2
Making our site responsive, part – 3
Fixing the issues
Final touch up
Uploading our site to Hosting
Optimizing the website for better performance
Final Assignment : Imagine you are going to launch your agency. Now create a website with any of the technologies that you have learned in the course. Good luck
Thank you!!

Me ne do mësoni edhe AFTËSI TË BUTA!

Sepse ju nevojiten për të shkëlqyer në tregjet e punës Freelance.

Përpos aftesive teknike, do mësoni gjithashtu aftësitë e freelancing , kryesisht këshilla dhe truke si të fitoni punët e para dhe të përgatisni një portofol punësh të denjë për prezantim.

Me ndihmën e mentorëve tanë të cilët janë njëkohësisht dhe freelancera të suksesshëm kemi krijuar një kurs të dedikuar për të mësuar nga bazat e deri ne nivelin ekspert mbi freelancing.

Ne do ju mësojmë se si të gjeni punë të përshtatshme, të shkruani në mënyrën e duhur letrat motivuese dhe si të negocioni për të marrë pagesa më të mira për punën tuaj.

Shumica e klientëve në tregjet freelance komunikojnë në anglisht.

Për t'ju ndihmuar të bëheni më të mirë në komunikim dhe negocim, ne do ju trajnojmë mbi ‘Business English’.

Ne do të fillojmë me bazat e gjuhës angleze dhe do ju mësojmë gjithçka që ju duhet të dini për të komunikuar në mënyrë efektive me klientët tuaj.

Mëso me ne tani!

Fillo udhëtimin drejt karrierës që gjithmonë ke ëndërruar.

Scroll to Top